Pozdravljeni učenci!

To spletno stran namenjam vsem, ki pri MATEMATIKI želite preveriti in utrditi svoje znanje s pomočjo dodatnih vaj z rešitvami. Vsem tistim, ki radi USTVAJATE, pa pripravljam načrte za izdelke. Želim si, da bi jih s svojimi idejami še izboljšali…

ZARADI VARNOSTI brez nadzora starejših ne uporabljajte STROJEV, ampak samo orodje!!!